hem

Årets bystämma genomförs den 21 mars 2017 kl 1830.

Kallelse sätts upp på byns anslagstavlor en dryg vecka i förväg.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Önskar någon i Ål-Kilen införa ett meddelande på denna sida -
kontakta Nils Carlström.

-----------------------------------------------------------------------------------------------