bystyrelsen

Nils Carlström, Ordförande
Tel.0247-71066
Mobil:070-338 39 85

Jörgen Eriksson, Sekreterare
Tel.0247-71155
Mobil:070-655 88 36

Ola Pettersson, Kassör
Tel.0247-71088
Mobil:070-517 56 49

Ål-Kilens bykassa - bankgiro 5170 - 1969