om namnet

Lite kort historik om namnet

Den äldre benämningen på byn var Åhl-Kilen. I sockenindelningens tid var vår kilformade yta en del av Åhls socken. Förbättrade kommunikationer via vattenvägen gjorde emellertid att byn Åhl började associeras alltmer med sjön den låg vid, och snart var stället i folkmun mera känt som "Insjön". Ål-Kilen däremot, med sitt stilla läge, kunde dock smita undan detta spontana namnbyte och vittnar ännu om gamla tider.

Historiskt, dimma

 

Följande är taget ur boken "Åhl-Kilen FÖRR och NU" av Pell Fredrik. Författad 1952-1955.

"Bynamnet Kilen. Första gången sockennamnet nämnes i gamla urkunder är år 1325, men först 1545 talas om en Lasse Olsson j Kijlenn, vilket är första gången bynamnet nämnes. Byns geografiska läge, inkilad mellan älven på ena sidan och Bond- och Hoberget på den andra sidan, gör troligt, att detta förhållande är rätta lösningen på benämningen. En annan gissning om bynamnets uppkomst är denna, att byn liksom ligger inkilad mellan socknarna Ål och Gagnef. Men då i gamla tider Ål varit förenat med både Gagnef, Leksand och Bjus, synes detta antagande ohållbart. Tiden för dessa föreningar är icke ens i folksägnerna känd. Man vet blott, att församlingens själavårs ombesörjdes av en i Ål sittande komminister. (Källskrift: Beskrivning över provinsen Dalarne. Carl Nordins bokhandel 1862.)"

Övrigt värt att notera

Enligt samma källa kom elektriciteten till byn 1918, vilket enligt vissa lär ha varit före Insjön, en nog så viktig faktor att påpeka för oss lokalpatrioter!
I övrigt var smeknamnet för Ål-Kilenborna "Kils-vildar".