på gång just nu

 

Kommande aktiviteter

På grund av corona-pandemin är hela aktivitetsprogrammet för 2020 pausat tills vidare.

Styrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påminnelse och tid för varje aktivitet sätts upp på byns anslagstavlor ca en vecka före.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------