på gång just nu

 

Kommande aktiviteter

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påminnelse och tid för varje aktivitet sätts upp på byns anslagstavlor ca en vecka före.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------